cấu trúc Đá Canxedon

Đá Canxedon và những thông tin lưu ý

TA-11241800PM

Canxedon có ánh sáp, đôi khi mờ và có nhiều màu khác nhau, phổ biến là trắng đến xám, xám xanh và nâu tới đen.