cóc ba chân giữ tài lộc

Cóc ngọc Hoàng Long đem lại tài lộc phú quý TT-HL-4740

4,740,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài