đá thạch anh có công dụng gì

Đá thạch anh và những công dụng bất ngờ

trithucsong.com-b4b1cc7570b4bb8a4653890da2a93dd9635515603331582450

Thạch anh còn được gọi là viên đá phong thủy vì trải qua vài triệu năm hình thành, đá thạch anh thu hút năng lượng