ngọc bội may mắn

Ngọc bội mai hoa mang tài vận và may mắn trong học tập S528

392,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội mai hoa đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 40cm + Khối lượng: 46g

Ngọc bội phiên tiêu đem lại tài lộc và trừ tà S529

392,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội phiên tiêu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 38cm + Khối lượng: 54g