Ngọc bội song chép S5131

Ngọc bội song chép hoá giải sát khí và đem lại bình an S5131

1,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội song ngư ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 35cm + Khối