rùa đầu rồng đá thạch anh đen

Long quy hắc ngà có đuôi giúp hóa giải tam sát DT209

4,488,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) đá hắc ngà có đuôi (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. +